1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ


Σκοπός του κέντρου είναι ο συνδυασμός των γνώσεων που πηγάζουν από τις σύγχρονες εξελίξεις στις νευροεπιστήμες και της ολιστικής αποκατάστασης στα αυτοάνοσα νοσήματα και στα νευρολογικά νοσήματα που χρήζουν ολιστική αντιμετώπιση.