Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης (MS Center) και Νευροαποκατάστασης

ΕπικοινωνίαΙατρικό προσωπικό
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Δαρδιώτης Ευθύμιος
Ιατροί της Νευρολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου:
Τσιμούρτου Βάνα
Ράλλη Στυλιανή
Κούντρα Πέρσα
Παραϊατρικό προσωπικό
Φώλια Βασιλική - Φυσικοθεραπεία
Παράσχου Αλεξάνδρα - Εργοθεραπεία
Νοσηλεύτρια Πολλαπλής Σκλήρυνσης
´Ωρες υποδοχής νέων ασθενών
Τετάρτη & Παρασκευή 11:00 - 13:00
Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες για το κέντρο οι ασθενείς μπορούν να τηλεφωνούν στη Γραμματεία Κλινικής: 2413502750 (9:00 – 15:00)