Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για τα Αυτοάνοσα Ηπατικά Νοσήματα με έμφαση στην Αυτοάνοση Ηπατίτιδα και την Πρωτοπαθή Χολική Χολαγγειίτιδα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


  • Ελαστογραφία ήπατος: Η τεχνική της ελαστογραφίας με υπερήχους (FibroScan) χρησιμοποιείται για την ποσοτική εκτίμηση της ηπατικής ίνωσης με έναν εντελώς μη επεμβατικό και ανώδυνο τρόπο και επιπλέον στα πλαίσια της διαδοχικής εξέτασης, δείχνει την πρόοδο, τη στασιμότητα ή την υποτροπή της ίνωσης. Η ελαστογραφία γίνεται στην Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική στο τμήμα Ελαστογραφίας δωρεάν.
  • Ανοσολογικός έλεγχος: ανίχνευση διαφόρων μη οργανοειδικών αυτοαντισωμάτων σχετιζόμενων με τα αυτοάνοσα νοσήματα του ήπατος (anti-LKM1, anti-LKM3, anti-LM, anti-LC1, anti-SLA/LP, anti-F-actin SMA, anti-a-actinin, anti-cardiolipin, anti-deamidated gliadin, anti-gp210, anti-sp-100) με πολλαπλές τεχνικές που αναπτύχθηκαν κυρίως στο Ερευνητικό Εργαστήριο της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής (in-house methods) και οι οποίες δε γίνονται με παρόμοιες προτυποποιημένες τεχνικές πουθενά στην Ελλάδα. Ο ανοσολογικός έλεγχος γίνεται ως παροχή υπηρεσιών στο Ερευνητικό Εργαστήριο της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής.
  • Βιοψία ήπατος: στις περισσότερες περιπτώσεις πραγματοποιείται με τη χρήση τοπικού αναισθητικού, σε κρεβάτι απλού θαλάμου της κλινικής και χρειάζεται νοσηλεία μόνο για ένα βράδι.>
  • Απεικονίσεις: υπερηχογράφημα άνω κοιλίας, αξονική άνω κοιλίας τεσσάρων φάσεων με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό, μαγνητική τομογραφία άνω κοιλίας με ηπατοειδικά σκιαγραφικά γίνονται στο Ακτινολογικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, που ανήκει στην ευρύτερη πολυεπιστημονική ομάδα του Κέντρου (υπεύθυνη Καθηγήτρια Ακτινολογίας κ. Μ. Βλυχού)